PERUNKIRJOITUKSET AMMATTITAIDOLLA

Hautaustoimistomme toimesta voidaan hoitaa myös perunkirjoitukset. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Voimme halutessanne avustaa tarvittavien dokumenttien hankinnassa ja neuvomme mielellämme asioiden hoidossa. Neuvonta on maksutonta.

Perunkirjoituksen tekeminen maksaa noin 450 euroa; sisältäen todistajanpalkkion ja papereiden toimittamisen verottajalle. Varaamme kuitenkin mahdollisuuden hinnan tarkistukseen suuritöisempien perukirjojen tekemisen yhteydessä. Käymme asiakkaan kanssa aina läpi tarvittavat toimenpiteet ennen työn aloittamista.

KUOLINPESÄN ASUNNON MYYNTI JA ARVIOINTI

Yhteistyömme arvostetun Kiinteistömaailma Koskikeskuksen Asuntopalvelun (Kiinteistömaailma Ratina) kanssa takaa Teille tarkan ja asianmukaisen käyvänhinnan arvion perukirjaa varten. Ota yhteyttä ja keskustellaan myös lisää mahdollisesta asunnon myynnistä.

Läheisen poismenon jälkeen joudumme kohtaamaan vaikeita kysymyksiä. Usein on jaksettava tarttua melko pian myös taloudellisiin kysymyksiin, vaikka ne mieluusti siirtäisikin tulevaisuuteen:

 • Mikä on asunto-osakkeen, omakotitalon tai kesämökin todellinen arvo?
 • Tarvitaanko perukirjaan kirjallinen arviolausunto?
 • Miltä pohjalta perintövero määräytyy?
 • Miten ja milloin asunnon myynti on verotuksellisesti järkevintä toteuttaa?
 • Meneekö myynnistä myyntivoiton veroa?
 • Entä jos joku kuolinpesän osakkaista haluaisi lunastaa pesän asunnon itselleen?

VELAT:

 • pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
 • takaukset
 • kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 • sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
 • verotus, lisäverot / veronpalautukset
 • kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 • hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
 • selvitys hautausavustuksesta/sosiaalivirasto tms.

PERUNKIRJOITUKSESSA TARVITTAVAT LIITTEET:

 • vainajan sukuselvitys 15-ikävuodesta kuolemaan saakka kaikista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla (väestörekisteri tai seurakunta)
 • sukuselvityksestä käy ilmi avioliitot ja vainajan lapset.
 • testamentti
 • avioehtosopimus/osituskirja
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen
 • tallelokero
 • selvitys henkivakuutuksesta / – ryhmähenkivakuutuskorvauksista
 • annetut lahjat ja ennakkoperinnöt
 • Varat (vainajan ja lesken)
 • käteiset varat
 • pankin tiliote/saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 • asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
 • kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
 • kuolinpesänosuudet
 • kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
 • arvopaperit / arvo-osuudet
 • kauppaliikkeiden jäsenyydet/bonukset/etuudet
 • luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
 • muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
 • saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OTAN TEIHIN YHTEYTTÄ!

1 + 1 =