OMAISTEN OPAS – SURUVIESTIN SAAVUTTUA

Läheisen poismeno voi tulla yllätyksenä tai se voi olla pitkän ja uuvuttavan sairauden myötä tiedossa jo pidemmän aikaa. Ikävä ja suru koskettaa meitä kaikkia omalla tavallaan. Laatimani oppaan tarkoituksena on helpottaa ja auttaa Teitä valitsemaan läheisenne hautauksessa tarvittavia palveluita ja opastamaan erilaisissa käytännön järjestelyissä.

SURULIPUTUS

Kuolinpäivänä lippu pidetään puolisalossa koko päivän. Hautauspäivänä lippu on puolisalossa ainakin siunaustilaisuuden päättymiseen saakka. Jos hautauspäivä on virallinen liputuspäivä, lippu on nostettava kokosalkoon siunaustilaisuuden päätyttyä. Suruliputuksesta sovitaan huoltoyhtiön kanssa.

HAUTAUSLUPA

Hautausluvan kirjoittaa yleensä vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri. Äkillisen tai odottamattoman kuolemantapauksen sattuessa poliisiviranomaiset teettävät lain mukaan oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen. Tiedon kuolinsyystä omaiset saavat kuolintodistuksen kirjoittaneelta lääkäriltä tai asiaa hoitaneelta poliisilta. Hautausluvan kirjoittaminen kestää muutamia päiviä.
Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa hautaustoimistossamme jo aikaisemminkin, sillä selvitämme lupa-asian ja noudamme tarvittavat paperit tarvittaessa itse kyseiseltä lääkäriltä. Hautauslupa toimitetaan seurakuntaan.
Kuolintodistus eli lopullinen kuolinsyyn selvitys toimitetaan omaisille myöhemmin, omaisten sitä erikseen pyydettyä.
Kuolintodistusta ei lähetetä automaattisesti.

HAUTAPAIKKA

Mahdollisen hautapaikan tiedot löytyvät seurakuntien rekistereistä. Uusi hautapaikka on mahdollista saada usealta eri hautausmaalta. Hautaustapa tosin voi määrätä hautapaikan, koska arkkuhautoja ei tilanpuutteen vuoksi ole enää saatavilla kuin muutamilla hautausmailla. Tuhkan sirottelu vesistöön on myös mahdollista viranomaisen ennalta määräämille alueille.

SIUNAUSAIKA JA -PAIKKA

Siunauskappelin tai kirkon varaamme toivomuksenne mukaan. Siunauspaikka voi olla vaikkapa vainajan kotikirkko tai muuten hänelle tärkeä paikka. Arkku hautauksessa siunauksen on hyvä tapahtua hautausmaan kappelissa, jotta vainajan hautaan lasku tapahtuisi perinteen mukaan heti siunauksen jälkeen. Vainaja voidaan siunata myös muualla, esimerkiksi kirkossa jonka jälkeen kuljetus tuhkaukseen järjestyy toimistomme kautta.

PAPPI

Pappi varataan vainajan kotiseurakunnasta. Yleisimmin omainen ottaa suoraan yhteyttä pappiin, mutta virkailijamme varmistaa vielä tilauksen yhteydessä asian. Papin kanssa sovitaan tapaaminen, ja keskustelussa käydään läpi asioita, joita haluatte muistopuheen käsittelevän. Papin kanssa sovitaan myös siunaus- ja muistotilaisuuden yksityiskohdista. Hautauspalvelu tilaa väestörekisteriin kuuluvalle omaisten toivoman puhujan.

SIUNAUSTILAISUUS

Luterilaisen kaavan mukaan tilaisuus alkaa urkusoitolla, jonka jälkeen seuraavat virsi, puhe ja siunaaminen, kukkatervehdykset, loppuvirsi ja loppusoitto. Omaiset voivat esittää musiikki toivomuksensa sekä suunnitella lisäohjelmaa siunaustilaisuuteen. Muihin kirkko- ja uskontokuntiin kuuluvilla on omat tapansa, jotka hautauspalvelu ottaa huomioon ohjelmasta sovittaessa.

HAUTAAN SAATTAMINEN

Arkku hautauksessa kantajia tarvitaan 4-6 henkilöä. Vainajan tuhka lasketaan hautaan erikseen sovittuna aikana. Uurnan laskussa ovat mukana yleensä vain lähimmät omaiset.

AARKUT JA UURNAT

Arkku on tarkoitettu vainajan viimeiseksi leposijaksi sekä kuvastamaan hänen mieltymyksiään ja luonnettaan. Siksi arkku on hyvä valita vainajan luonteen perusteella. Arkku- ja tuhkahautaukseen ei ole erillisiä arkkuja vaan kaikki mallimme sopivat kumpaankin hautaustapaan, ja siunaustilaisuus on aina saman pituinen hautaustavasta riippumatta.
Arkun ja uurnan valinnassa on paljon erihintaisia vaihtoehtoja. Liikkeessämme on esillä molempia jalopuisina ja kangasverhoiltuina. Lisäksi nähtävillä on maatuvia keramiikka- ja metalli uurnia.
On myös mahdollista, että on puuseppä suunnittelee uniikin arkun.

VERHOILLUT ARKUT

Verhoiltujen arkkujen yleisimmin käytetty materiaali on puuvilla, pellava tai silkki.
Värisävyjä ja erilaisia verhoiluvaihtoehtoja on lukuisia.

PUUPINTAISET ARKUT

Puupintaisten arkkujen materiaalit ovat yleensä mäntyä, koivua tai tammea.
Värisävyjä on luonnollisesta puunsävystä lähes mustaan.

UURNAT

Uurnat ovat yleensä puisia, verhoiltuja, keraamisia tai alumiini uurnia.
Kaikki uurnamallit ovat ekologisia ja maatuvat ajan myötä.

HAUTAKIVET JA HAUTAMUISTOMERKIT

Hautamuistomerkin hankinta on aina ainutkertainen valinta ja sen hankintaan on hyvä paneutua huolella. Aluksi on mietittävä monelleko vainajalle muistomerkki hankitaan. Näin määritetään kiven koko. Hautamuistomerkin muodolla ja sisällöllä voidaan viestiä vainajasta.
Mallistoihin kuuluvat niin perinteiset-, lyhty- kuin erikoiskivetkin. Kiviin on myös mahdollista saada laajasta mallistosta erilaisia pronssi koristeita ja lyhtyjä. Toimitamme kiviä kautta maan. Yhteistyömme kahden suuren kivivalmistajan kanssa takaavat sen, että mallistoistamme löydätte haluamanne hautakiven läheisellenne.
Hoidamme myös jo olemassa oleviin kiviin kaiverrukset ja kivien puhdistukset ja oikaisut.
Kauttamme saatte myös hoito-ohjeita olemassa oleville kiville.
Muistomerkin hintaan kuuluvat:
Arvonlisävero – Muistomerkin kuljetus ja asennus – 2 vuoden oikaisutakuu
Halutessanne voitte ottaa muistomerkille takuun ilkivallan varalle. Seurakunnilla on säännöt ja ohjeistus muistomerkkien kokoa ja muotoa koskien ja ne täytyy huomioida kiven suunnittelussa.

KUKAT JA SURUSIDONTA

Kukat lasketaan kappelissa, kirkossa tai haudalla.
Toimitamme kukat siunaustilaisuuteen paikan päälle, joten omaisten ei tarvitse huolehtia niiden noutamisesta siunauspäivänä.

ADRESSIT

Adressit luetaan muistotilaisuudessa. Adressien lukija on hyvä sopia etukäteen.

KESKUSTELUAPU

Suru-uutinen tai muu odottamaton elämäntilanteen muutos tulee aina järkytyksenä, erityisesti onnettomuuden tai itsemurhan kohdatessa.
Elämän kriiseihin erikoistunut asiantuntija tukee ahdistuksesta ja masennuksesta kärsiviä ihmisiä.
Kriisipalvelu on luottamuksellista keskustelua, jossa ammattilainen kuuntelee, tukee ja neuvoo selviytymiseen. Kriisipalvelu on tarkoitettu kriisissä oleville ja heidän omaisilleen tueksi ja selviytymiskeinoksi.

KULJETUS, PUKEUTUMINEN JA HYVÄSTELEMINEN

Kuljetuksen yhteydessä tapahtuu vainajan pukeminen ja arkkuun laitto. Vainaja voidaan pukea omiin vaatteisiin tai vaihtoehtoisesti voimme käyttää siihen tarkoitukseen valmistettuja paitaa ja sukkia.
Kuljetus sovitaan sairaalan tai hoitavan laitoksen kanssa hautaustoimistomme toimesta.
Halutessanne voitte olla mukana kun läheistänne kuljetetaan kohti siunauspaikkaa. Vainajan katsominen ja hyvästeleminen on hyvä suorittaa samassa yhteydessä, kun hänet on asianmukaisesti puettu ja asetettu arkkuun. Kuljetukset toteutetaan aina asiantuntevasti ja vainajaa kunnioittaen.

KUOLINILMOITUKSET JA OHJELMAT

Kun hautajaisten aika ja paikka on sovittu, voidaan laatia lehti-ilmoitus, joka toimii kutsuna sukulaisille ja ystäville. Jos hautajaiset järjestetään hiljaisesti, vain lähimpien kesken, lehti-ilmoitus voidaan julkaista vasta hautajaisten jälkeen. Hautauspalvelumme henkilökunta auttaa niin ilmoituksen kuin hautajaisiin mahdollisesti painettavan ohjelman tekemisessä. Välitämme ilmoitukset haluamiinne lehtiin ja hoidamme ohjelmien painatuksen puolestanne.

PERUNKIRJOITUKSET

Kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa. Meillä on pitkä kokemus perukirjojen teossa ja opastamme Teitä tarvittaessa kaikkien papereiden hankinnassa.
Perunkirjoituksen hinta riippuu sen laajuudesta.
Perunkirjoituksessa tarvittavat liitteet:
virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista heidän kotipaikkansa rekistereistä (väestörekisteri tai seurakunta), vainajan sukuselvitys 15-ikävuodesta kuolemaan saakka kaikista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla
testamentti
avioehtosopimus/osituskirja
ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen
tallelokero
selvitys henkivakuutuksesta / – ryhmähenkivakuutuskorvauksista
annetut lahjat ja ennakkoperinnöt
Varat (vainajan ja lesken)
käteiset varat
pankin tiliote/saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
kuolinpesänosuudet
kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
arvopaperit / arvo-osuudet
kauppaliikkeiden jäsenyydet/bonukset/etuudet
luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)
Velat:
pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
takaukset
kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
verotus, lisäverot / veronpalautukset
kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
selvitys hautausavustuksesta/sosiaalivirasto tms.

MUISTOTILAISUUDEN TARJOILU JA OHJELMA

Muistotilaisuus voidaan viettää juhlasalissa, seurakuntasalissa tai kotona.
Avustamme muistotilaisuuden suunnittelussa ja järjestämisessä. Räätälöimme haluamanne tyylisen tilaisuuden tarjoiluineen. Käytettävissänne on yhteistyökumppaneidemme ja seurakunnan erilaisia ja erikokoisia tiloja. Toimitamme halutessanne myös kukkakoristelut.. Kauttamme on myös saatavissa musiikkipalvelua tilaisuuteenne.

VALOKUVAUS

Halutessanne voitte tilata valokuvauksen siunaustilaisuuteen. Kuvat toimitamme sähköisessä muodossa asiakkaalle. Näin ollen saatte teetettyä niistä juuri haluamanne kaltaisia kopioita.
Valokuvaus kattaa yleensä siunaustilaisuuden. Arkkuhautauksessa kuvaaja seuraa haudalle asti kuvaten hautaan laskun ja kukkien laskua myös haudalla. Siunaustilaisuudessa kuvataan itse siunaaminen, kukkien laskijat, mahdolliset ohjelmanumeroiden esittäjät ja vieraat.

HAUTAUSAVUSTUS

Kela ei enää maksa hautausavustusta. Avustusta hautauskuluihin voi tiedustella esimerkiksi työnantajalta, työeläkelaitokselta, vakuutusyhtiöiltä, ammattiliitolta, sosiaalitoimistosta tai Valtiokonttorilta.
Aviopuolisosi kuoleman jälkeen sinulla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Jos sinulla on alle 17-vuotias lapsi, josta saat lapsilisää, ja jäät yksinhuoltajaksi, voit hakea yksinhuoltajakorotusta.
Lisäksi avo- tai aviopuolison kuolema voi vaikuttaa seuraaviin etuuksiisi: eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläke, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki, opintotuen asumislisä, sotilasavustus, yleinen asumistuki. Jos saat jotain näistä etuuksista, ota yhteyttä Kelaan.

PERHE-ELÄKE

Kela tukee perheitä lähiomaisen kuoltua maksamalla heille perhe-eläkettä.
Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää, Kelan hoitama perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan perhe-eläkkeeseen kuuluvat leskeneläke ja lapseneläke. Kelan leskeneläkettä ei makseta 65 vuotta täyttäneelle leskelle, kun sen sijaan työeläkelakien mukaisella leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa.
Lapsi ja alle 65-vuotias leski voivat saada perhe-eläkettä samaan aikaan sekä Kelasta että työeläkkeitä hoitavista eläkelaitoksista. Kaikkia perhe-eläkkeitä voi hakea Kelan kautta. Saat tietoa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeistä joko edunjättäjän työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.
Leski ja lapsi voivat saada kertakorvauksen myös ryhmähenkivakuutuksesta, jos edunjättäjä oli kuollessaan työelämässä. Lähes kaikki toisen palveluksessa olevat työntekijät on vakuutettu ryhmähenkivakuutuksella, jonka työnantaja maksaa. Maanviljelijöillä on vastaava pakollinen MYEL- vakuutukseen sisältyvä turva. Myös valtion ja kuntien palveluksessa olevilla on vastaava taloudellinen tuki. Lisätietoja saat edunjättäjän työpaikasta tai Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.
Lisätietoja saatte läheistänne hoitaneen hoitolalaitoksen sosiaalityöntekijöiltä.

SOSIAALITOIMISTON MYÖNTÄMÄ HAUTAUSAVUSTUS

Sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan sosiaalitoimiston myöntämää hautausavustusta, tulee omaisten tehdä hakemus jo ennen kuin hautajaisjärjestelyistä sovitaan.
Esimerkiksi Tampereen kaupungin sosiaalitoimella on oma käytäntö avustusten suhteen ja sosiaalityöntekijät opastavat avustuksen hakemisessa ja siihen liittyvissä järjestelyissä.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI NIIN OTAN TEIHIN YHTEYTTÄ!

3 + 14 =