Muista edesmenneitä läheisiäsi yhdessä perheesi ja ystäviesi kanssa

Jäikö vainajasta valokuvia? Mitä niille tehdään? Jätetäänkö ne laatikkoon, vintille vai pitäisikö ne laittaa myös muiden nähtäville? Niistä saattaa aueta muistoja ihmisille.

Idea willrememberyou.com – muistopalvelussa on kerätä muistot ja tarinat talteen, niin että kukaan ei unohdu.

Palvelu syntyi omasta tarpeesta. Oli pitkäperjantai vuonna 2013. Istuin autossa silloisen vaimoni kanssa ja meillä oli huono omatunto. Juhlapyhästä huolimatta emme olleet käyneet vaimon moottoripyöräonnettomuudessa kuolleen pikkuveljen haudalla. Alkoi keskustelu, voisiko muistamisen ja kynttilän sytyttämisen kuolleelle läheiselle tehdä jotenkin muuten. Voisiko sen tehdä verkossa? Jotta muutkin pääsisivät siitä osallisiksi.

Näen, että tämäkin ala digitalisoituu. Ei voi olla yhtä merkittävää osaa elämästä, joka jää viime vuosituhannelle. Hautajaiset esimerkiksi pidetään usein pienelle piirille, vaikka vainajan tunsi sadat tai jopa tuhannet ihmiset. Heidät willrememberyou.com haluaa tavoittaa.

Will Remember You-nimen taustalla on ensihoitaja Matthew O’Reillyn kokemukset siitä, mitä kuolemassa olevat ihmiset yleensä toivovat: anteeksiantoa siitä, etteivät viettäneet enemmän aikaa rakkaidensa kanssa sekä tarvetta tulla muistetuksi ja tuntea, että heidän elämillään oli merkitystä.

Aika vie miespolvet unholaan, ja sitä haluamme muuttaa. Oman isoisäni isästä tiedän esimerkiksi nimen ja ammatin, mutta en luonnetta tai sitä, millaisista kokemuksista hänen elämänsä piirtyi.

Olemme luoneet willrememberyou.com -palvelusta mahdollisimman luonnollisen, ja sen symbolit ovat tuttuja. Palveluun kirjaudutaan sisään, minkä jälkeen läheiselleen voi luoda oman muistopaikan. Taustakuvan ja muistomerkin voi valita itse, ja muistopaikalle voi lisätä muistokirjoituksen, viestejä, kynttilöitä ja valokuvia. Muistopaikasta voi tehdä myös yksityisen, mutta suurin osa käyttäjistä haluaa siitä julkisen, jotta kauempanakin olevat ystävät voivat tulla jakamaan muistojaan. Palvelu on helppokäyttöinen ja toimii myös mobiililaitteilla. Lisäksi olemme tarkkoja siitä, ettei palvelua käytetä kiusaamiseen. Meillä on etukäteistarkistus muistopaikoista, jatkuva moderointi ja ilmiantonapit.

Muistopaikan perustamisessa suosittelemme aloituspakettia, jossa kertamaksulla saa muistopaikan lisäksi laajan valikoiman muistoesineitä, joita voi laskea muistopaikoille omaan tahtiin. Vierailijat voivat ostaa muistoesineitä, kuten kynttilöitä ja kukkia. Muistoesineiden tuotosta suuri osa menee hyväntekeväisyyteen. Ajatuksena on hyväntekeväisyyden kautta tuottaa kuoleman lopullisuudesta toivoa toisaalle.

Muistopaikat saavat olla tekijöidensä näköisiä, esimerkiksi niiden uskonnollisuudesta jokainen päättää itse.

willrememberyou.com ei ole palvelu kuolemasta vaan elämästä ja sen ikuistamisesta

Tutustu palveluun tästä: willrememberyou.com tai ota yhteyttä hautaustoimistoomme http://pirkanmaanhautaustoimisto.fi/

Kuoleman toteaminen

Kuolemasta ilmoittaminen

Kuolemasta on ilmoitettava viipymättä joko poliisille tai lääkärille. Kotona tapahtuneesta kuolemasta ilmoitetaan ensisijaisesti lääkärille. Valvira toteaa, että kotisaattohoidossa olevan potilaan hoitopaikan pitäisi antaa omaisille tai läheisille ohjeet menettelytavoista, kun potilas kuolee. Ohjeissa pitäisi kertoa, että kuolemasta soitetaan viipymättä ensisijaisesti hoitavalle lääkärille.
Ohjeessa pitäisi olla myös yhteystiedot, mihin ilmoitetaan iltaisin, viikonloppuna tai päivystysaikaan.

Kuoleman toteaminen

Ennen kuin kuolemansyyn selvittämistä aletaan suorittaa, henkilö on todettava kuolleeksi.
Asetuksessa kuoleman toteamisen vastuulliseksi viranomaiseksi on määritelty yksinomaan lääkäri.
Asetuksen mukaan kuoleman voi todeta laillistettu lääkäri tai luvan saanut lääkäri taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa tarkoitettu, laillistetun lääkärin tehtävää valtiolla, kunnassa tai kuntayhtymässä hoitava lääketieteen opiskelija.

Kun kuolemasta on ilmoitettu lääkärille, hänen pitää päättää kuoleman toteamisen menettelytavoista, eli missä se suoritetaan ja milloin, sekä siitä kuinka kauan vainajaa voidaan pitää kuolinpaikalla ennen kuljetuksen järjestelyä ja siirtoa vainajien säilytystiloihin.

Lääkäri aloittaa kuolemansyyn selvitysmenettelyn ja informoi alustavasti omaisia esimerkiksi siitä, voidaanko kuolintodistus laatia vai tarvitaanko mahdollisesti ruumiinavaus.

Vainaja voidaan siirtää vainajien säilytystiloihin vasta sitten, kun lääkäri on todennut hänet kuolleeksi.

Asetuksessa ei ole mainintaa siitä, milloin kuolema pitäisi todeta. STM:n oppaassa todetaan, että kun kuolema tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksessa, lääkärin on todettava kuolema mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Mitään muita säännöksiä, esimerkiksi aikarajoja sille, missä ajassa vainaja pitää kuljettaa pois, ei ole.

Lähde: Valvira