Hautaamiseen liittyvät tärkeät paperit

 • Kuolintodistus, johon sisältyy myös hautauslupa, lähtee sairaalasta tai hoitaneelta lääkäriltä väestö­rekisterin pitäjälle. Yksi kappale annetaan omaiselle.
 • Virkatodistus vainajan viimeisestä seurakunnasta tai väestörekisteristä riittää pankille, kun maksetaan vainajan tililtä kuolemaan liittyviä kuluja. Kuolintodistusta ei tässä tarvita, vaikka moni niin luulee.
 • Valtakirja kuolinpesän osakkailta tarvitaan pankkitilin käyttöön, jos on muita kuin kuolemaan liittyviä kuluja. Tällöin pankki vaatii myös perukirjan ja sukuselvityksen kuolleesta sekä virkatodistukset perillisistä ja testamentinsaajista. Muutkin viranomaiset saattavat tarvita yhtä täydellistä selvitystä vainajan oikeudenomistajista. Valtakirja tarvitaan myös kuolin­pesän omaisuuden myymiseen.
 • Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Se on tehtävä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta ja toimitettava verotoimistoon kuukauden sisällä perunkirjoitustilaisuudesta. Perukirjaa varten on hankittavaaukoton sukuselvitys eli virkatodistukset kaikista seurakunnista, joihin vainaja on kuulunut 15 vuotta täytettyään. Niistä täytyy käydä ilmi vainajan perilliset. Lisäksi
 • tarvitaan perillisten ja testamentinsaajien virkatodistukset, ns. elää-todistukset.
 • Perinnönjakokirjassa on oltava kaikkien perillisten hyväksyntä perinnönjaosta. Perinnönjakokirjaan tarvitaan kaksi ulkopuolista todistajaa. Varojen jakoa varten pankille on toimitettava perukirja, perinnön­jakokirja, vainajan sukuselvitys ja perillisten virka­todistukset (elää-todistukset).
 • Veroilmoitus kuolinvuodelta pitää tarkistaa.

Tiesitkö että…

 • Hautapaikan hinta on sama kirkkoon kuuluville ja kuulumattomille.
 • Nainen voi olla arkunkantajana.
 • vähävaraisen vainajan välttämättömiin hautaus­kuluihin – halvimpaan arkkuun, hautapaikkaan ja kuljetuksiin – voi hakea toimeentulotukea tämän kotikunnalta. Tuki ei koske muistotilaisuutta eikä hautakiveä. Jos kuolinpesästä löytyy omaisuutta hautajais­kustannusten verran, tukea ei anneta.
 • Omat hautajaisensa voi suunnitella etukäteen.
 • Kaavakkeita saa Pirkanmaan hautaustoimistoista.
 • Hautaustestamentti sitoo omaisia, hautaussuunnitelma ei. Omaisten tulisi kyllä noudattaa myös hautaussuunnitelmaa, jos suinkin mahdollista.
 • Oikeusaputoimisto veloittaa perukirjan teosta paitsi kuolinpesän bruttovarallisuuden, myös asiakkaan eli pesän ilmoittajan tulojen ja varallisuuden perusteella.
 • Myös alaikäisestä vainajasta on toimitettava perukirja.
 • Joulukuusta 2011 lähtien vainajan koko sukuselvityksen saa kerralla yhtenä asiakirjana. Siihen asti on sukuselvitykset tilattava erikseen jokaisesta seurakunnasta.
 • Taloyhtiön suruliputus on yleensä maksullinen.

Muista myös

 • Mitätöidä vainajan passi, henkilökortti ja ajokortti
  leikkaamalla niistä kulma pois.
 • Kerätä muiden hallussa olevat avaimet.
 • Hyvä olisi poistaa Facebookin ja muiden internet-
  sivustojen profiilit, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot.

Ota yhteyttä näiden palveluiden ylläpitoon.

LÄHDE: ET-LEHTI

Vatialan krematorio Tampere

Uusi krematorio käytössä Tampereella

Uusi krematorio on ympäristöystävällisyydessään ensimmäinen laatuaan Suomessa. Krematorion suodatinlaitteet on toteutettu parhaalla saatavissa olevalla tekniikalla, mikä mahdollistaa muun muassa elohopean keräämisen. Myös hukkalämpö pystytään hyödyntämään uudessa krematoriossa. Koska krematorio onn rakennettiu kokonaan erilliseen rakennukseen, sitä voidaan käyttää keskeytyksettä viitenä päivänä viikossa toisin kuin kappeleiden yhteydessä olevissa krematorioissa.

Uusi krematorio on tullut tarpeeseen, kertoo seurakuntien hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen.

Rakentamaan oli pakko ryhtyä, sillä koko Pirkanmaan tuhkauskapasiteetti on huono. Ympäristökuntien vainajia on jouduttu viemään Poriin ja Hämeenlinnaan tuhkattaviksi.

Lisäksi Tampereen kaksi muuta krematoriota eivät täytä nykyisiä ympäristösäännöksiä. Kalevankankaan krematoriota ei pystytä muuttamaan vaan tuhkauksia joudutaan vähentämään, jotta hiilimonoksidi, hiukkas- ja elohopeapäästöt saadaan tietylle tasolle vuoteen 2015 mennessä.

Vatialan uuden krematorion kapasiteetti on 1700–1800 vainajaa vuodessa. Sen myötä Tampereella voitaisiin tuhkata enimmillään noin 2500 vainajaa vuodessa.

Uutta tekniikkaa

Vatialaan on asennettu Suomen uudenaikaisimmat puhdistuslaitteet. Ilman niitä ympäristölupaa tuskin olisi herunut.

Suunnittelu lähti jo alkuvaiheessa siitä, että tällaiset laitteet hankitaan. Jälkeenpäin niitä olisi vaikea asentaa, Lehtonen kertoo.

Pulmia aiheuttavat räjähdysvaaran aiheuttavien sydämentahdistimien lisäksi esimerkiksi arkkujen muovit. EU-tasolla ollaan laatimassa standardia arkkumateriaaleista. Ruotsissa niistä on jo tiukemmat määräykset, joiden Lehtonen ennakoi tulevan Suomeenkin.

Hautauskulttuuri on muuttunut nopeasti

Tuhkausten määrä on Tampereella noussut kahdessakymmenessä vuodessa 33 prosenttiyksikköä. Vielä vuonna 1990 Tampereella tuhkattiin selvästi alle puolet vainajista. Vuosituhannen vaiheessa tuhkahautauksia oli 64 prosenttia ja viime vuonna tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli jo 77 prosenttia.

Asenteet tuhkausta kohtaan ovat selvästi muuttuneet kahdessakymmenessä vuodessa, sanoo hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen.

Osittain syynä on pakon sanelema tilanne; arkkupaikkoja ei kerta kaikkiaan ole. Tuhkauurnaa käyttämällä esimerkiksi sukuhautoihin voidaan haudata useampi vainaja ja näin voidaan käyttää vanhoja hautoja.

Toisaalta yhä useammat eivät enää halua omaa hautapaikkaa vaan muistolehtojen suosio yleistyy koko ajan. Viime vuonna 25 prosenttia vainajista haudattiin muistolehtoon.

Uurnan voi haudata myös muualle kuin hautausmaalle, mutta hautaamista säätelee hautaustoimilaki.

Maanomistajalta on kysyttävä lupa tai jos kyse on esimerkiksi valtion metsästä, lupa tulee hakea valtiolta. Tampereella monet haluavat tuhkansa siroteltavan Näsijärveen ja silloin lupa on haettava kaupungin kiinteistöpäälliköltä.

Silloin tällöin Lehtoselta pyydetään lupaa jakaa tuhka osiin, esimerkiksi sukuriidan seurauksena. Tähän laki ei kuitenkaan taivu.

Tuhka luovutetaan haudattavaksi pysyvästi yhteen paikkaan. Tällä halutaan kunnioittaa vainajaa. Tuhkausluovutuskuittiin on merkittävä, mihin vainaja haudataan, Lehtonen kertoo mutta myöntää että lain valvominen on mahdotonta.

Nykyisten määräysten mukaan tuhkauurnan on oltava puuta tai muuta maatuvaa ainetta. Jotkut valmistavat itse uurnan, joka voidaan koristella valokuvilla tai koristemaalauksin. Uurnan täytön ja sinetöinnin hoitaa kuitenkin aina alan ammattilainen.

Lähde: Tampereen Ev.Lut. Seurakunnat

Täyden palvelun Hautaustoimisto, asiantunteva hautauspalvelu palveluksessanne

Hautauspalvelumme palvelee Teitä Tampereella ammattitaidolla kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa.
Kauttamme saatte arkut ja uurnat useamman valmistajan mallistoista. Arkkuja ja uurnia on useassa eri hintaluokassa ja erilaisista materiaaleista valmistettettuina. Arkun ja uurnan hinta muodostuu käytetyistä materiaaleista ja arkun valmistamiseen käytetystä työmäärästä. Valikoimastamme löydätte tuotteita edullisimmista hintaluokista tai juhlavammasta mallistosta. Suunnittelemme palvelut juuri Teidän tarpeidemme mukaan.

Vainajaien kuljetukset hoidamme ammattitaidolla ja arvokkuudella kuolinpaikasta arkulla seurakunnan tiloihin, kuljetuksessa voitte olla mukana hyvästelemässä läheisenne tai voimme huolehtia kuljetuksen hautaustoimistomme puolesta hiljaisuudessa. Huolehdimme myös vainajan tuhkauskuljetuksesta krematoriolle siunauksen jälkeen.

Täyden palvelun hautaustoimistona toimitamme myös kukkalaitteet arkulle, omaisille ja vainajaa saattamaan tuleville vieraille. Kukat toimitetaan aina siunauspaikalle valmiiksi.

Valokuvaus siunaustilaisuudessa kuuluu myös palveluumme, niin halutessanne.

Muistotilaisuuden tarjoilut hoituvat ammattitaitoisten yhteistyökumppaneidemme kautta.

Toimitamme erilaiset hautakivet, kaiverrukset ja laatat hautakiviin. Tähän tehtävään olemme valinneet kaksi johtavaa kiviveistämöä, palvellaksemme Teitä laajalla mallistolla ja ammattitaidolla.

Hoidamme myös kaikenlaiset perunkirjoitukset.

Hautaustoimistomme palvelee kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa ammattitaidolla ja lämmöllä, olemmehan tehneet työtämme jo 30 vuoden ajan.

Toimeksiantonne on meille kunniatehtävä.

Hautaaminen Tampereella

Hautaustoimistomme hoitaa kaikki tarvittavat aikojen tilaukset, hautauslupien toimitukset puoletanne. Asiointi puhelimitse tai käynti toimistollamme riittää.

Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa jo ennen hautausluvan valmistumista. Henkilökuntamme palvelee Teitä tässäkin asiassa, ammattitaidolla.
Hautauspalvelumme puolesta olemme yhteydessä hoitavaan laitokseen tai sairaalaan ja hoidamme lupa-asiat ja tuhkautilaukset puolestanne.

Tilaamme siunausajat, sovimme hautapaikasta ja muistakin tarvittavista järjestelyistä Tampereen seurakunnan hautauspalveluden kanssa. Vainajien kuljetukseen liittyvät aikataulut ja asiat hoidamme läheistänne hoitaneet hoitolaitoksen kanssa.

Kuolinpesän asunnon myynti

Perunkirjoitus ja kuolinpesän asunnon myynti

Usein hautaustoimeksiannon yhteydessä perunkirjoitusasioista keskusteltaessa käy ilmi, että kuolinpesään jää asunto-osake tai kiinteistö jonka perikunta haluaa myydä. Perunkirjoitukseen on hankittava arviolausunto edellämainituista kohteista. Osake / kiinteistö on verottajan ohjeiden mukaan arvioitava sen käyvästä arvosta.

Kauttaamme saatte arviot ja myyntipalvelun samasta osoiteesta jossa perunkirjoituskin suoritetaan.

Voimme rakentaa palveluistamme kokonaisuuden joka kattaa perunkirjoituspalvelun ja osakkeen / kiinteistön myntipalvelun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää !

http://www.kiinteistomaailma.fi/tampere-ratina/marko-mielonen

tai soita hautauspalvelumme numeroon 050-5022 044

Arkkukoriisteet ja surusidonta

Hautauspalvelumme kautta saatte ammattitaidolla sidotut koristeet arkun päälle.
Hautavihkot, surukimput, kappelin ja muistotilaisuuden koristelut hoituvat myös kauttamme.
Toimitamme kaikki kukkatyöt aina siunauspaikalle.

Suunnitellaan yhdessä sopivat kukkalaitteet koristamaan läheisenne hautaustilaisuutta.

Sivu 1 (3)123